Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

20 Test YRD Agility

Ngritur tre kone shënues në një vijë të drejtë pikërisht pesë metra larg - kone b, a (në qendër) dhe C. Në çdo vend të kon një linjë të gjithë duke përdorur shirit shënonte. Timer është i pozicionuar në nivelin e qendrës së një koni, përballë atlet. Atleti straddles kon e një qendre me këmbë një distancë të barabartë larg dhe paralel me vijën e kone. Kur të jeni gati, atlet shkon me kon B (prekur vijën e as me këmbë), kthen dhe përshpejton për kon C (prekja e linjës), dhe përfundon me përshpejtimin përmes linjës në kon A. kronometër është nisur në lëvizjen e parë të atlet dhe ndalesa watch kur bust atleti kalon vijën e qendrës. Ky ushtrim simulon agility futbollit dhe reagim.

Fig 1. Test 20Yrd Agility