Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Test Illinois Agility

Testimi i Agility Agility (Getchell, 1979) është një test i zakonshëm i agility në sport. Ai mat aftësinë për të ndryshuar pozicionin dhe drejtimin. Gjatësia e kursit është 10 metra dhe gjerësia (distanca midis pikave të fillimit dhe të finishit) është 5 metra. Katër kon janë përdorur për të shënuar fillimin, përfundimin dhe dy pikat e kthesës. Një tjetër katër kon janë vendosur poshtë në qendër një distancë të barabartë larg. Çdo kon në qendër është spaced 3.3 metra larg. Lëndët duhet të shtrihen në frontin e tyre (kreu në vijën e fillimit) dhe duart nga shpatullat e tyre. Në komandën 'Shko' fillon kronometri, dhe atleti ngrihet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe shkon rreth kursit në drejtimin e treguar, pa trokitur kone mbi, në vijën e finishit, në të cilën koha është ndalur.

Fig 1. Test Illinois Agility


Vleresim Meshkuj Femrat
i shkëlqyer <15.2 <17.0
mirë 16.1-15.2 17.9-17.0
mesatare 18.1-16.2 21.7-18.0
I drejtë 18.3-18.2 23.0-21.8
i dobët > 18.3 > 23.0