Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

T-Test (Agility)

Përcaktoni katër kone siç është ilustruar në diagramin e mësipërm (5 yards = 4.57 m, 10 yards = 9.14 m). Subjekti fillon në koni A. Në komandën e timer-it, subjekti nxit të lidh B dhe prek bazën e konit me dorën e djathtë. Ata pastaj kthehen majtas dhe riorganizohen anash në kon C, dhe gjithashtu prek bazën e saj, këtë herë me dorën e tyre të majtë. Pastaj shuffling anash në të djathtë të kon D dhe duke prekur bazën me dorën e djathtë. Ata pastaj riorganizohen përsëri në kon B duke prekur me dorën e majtë, dhe shkon prapa në kon A. Kronometri ndalohet ndërsa kalojnë koni A. Lojtarët nuk mund të kalojnë këmbët kur shuffling ose gjurma nuk llogaritet. Vini re, ka shumë ndryshime të T-Test.

Fig 1. T-Test

Meshkujt (seconds) Femra (seconds)
i shkëlqyer <9.5 <10.5
mirë 9.5 10.5 për 10.5 11.5 për
mesatare 10.5 11.5 për 11.5 12.5 për
i dobët > 11.5 > 12.5