Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Mbarimi angled brenda kutisë 18yrd

seancë

Sesioni: AO.003

Mosha: 12-Adlt Intensiteti: i ulët
Koha: minuta 20 Pozicionet: 7,9,11,10,8
Lojtaret: 8 + stërvitje stërvitje futbollit fushë Zona: 25x18 yrds

Objektivat e Ushtrimit

  1. Përfunduar brenda kutisë 18yrd.
  2. Shef dhe teknikë Volley.
  3. Mbarimi kalon.