Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Lazio Kalimi me Lëvizjes 1

seancë

Sesioni: AO.054

Mosha: 9-Adlt Intensiteti: i ulët
Koha: minuta 20 Pozicionet: ALL
Lojtaret: 10 stërvitje stërvitje futbollit fushë Zona: 2x (25x12) yrds

Objektivat e Ushtrimit

  1. Zhvillimi kalon teknikë.
  2. Zhvillimi i lëvizjes menjëherë pas të kalojë në luajtur.