Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Pajisje futbolli
Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Identifikohu
Regjistrohu


Bleni Puma.com

Stërvitjet e Përfundimit të Futbollit 9-11 vjeç

Stërvitjet dhe ushtrimet e mbarimit të futbollit për të zhvilluar teknikën e futbollit janë vendosur në këto ushtrime në vitet e para të zhvillimit të lojtarëve. Këto seanca trainimi nuk janë nën ose nën presion të kufizuar në fazat e hershme të zhvillimit dhe marrjes së aftësive.

Nënkategoritë

Kundërshtoi të shtënat

Përfundimi i stërvitjeve me elemente presioni (qoftë pasiv ose aktiv) që u kërkon futbollistëve të zhvillojnë teknikën e përfundimit nën presion.

Stërvitje teknike të përfundimit

Stërvitjet përfundimtare që vendosin futbollistët në situata kur u kërkohet të përdorin aftësi dhe teknika specifike të përfundimit. Levelshtë zhvilluar një nivel i lartë i aftësisë teknike. Përgjithësisht në situata të kundërta.