Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Professional Soccer Coaching Disclaimer

Professionalsoccercoaching.com deklaron se materialet (soccer soccer stërvitje dhe stërvitje stërvitje) që gjenden në këtë website janë të përgatitur në bazë të metodave të vërejtura gjatë trajnimeve publike në dispozicion për të gjithë publikun e ekipeve të futbollit profesionale dhe akademitë ose duke përdorur sesione dhe ushtrime stërvitore të autorëve të faqes . Stërvitjet e futbollit dhe trajnime Football / planet e trajnimit janë përfaqësitë e seancave të vëzhguara dhe janë pronë e pronarëve prosoccerdrills.com 'intelektual ekskluzivisht. Stërvitjet dhe sesione nuk janë paraparë nga ose të lidhur me një klub futbolli të veçantë ose subjekti tjetër të palës së tretë.

Unë (autori i këtij Web site - www.prosoccerdrills.com) nuk pretendojnë të jenë çdo lloj ekspert. Unë jam thjesht duke u përpjekur për të përpilojnë informatat që kam lexuar në libra, në internet apo se është paraqitur për mua nga burime te mirinformuara ose nga përvojat e mia personale si një lojtar futbolli, nxënës dhe trajner.

Unë nuk jam përgjegjës ose përgjegjës për çfarëdo personi ose subjekti për ndonjë gabim të përmbajtura në këtë faqe interneti, ose për çdo dëm të veçantë, rastësishëm, ose rrjedhimore shkaktuar ose supozohet të ketë shkaktuar direkt ose indirekt nga informacionet e përmbajtura në këtë faqe interneti. Çdo aplikim i teknikave të, idetë dhe sugjerimet në këtë web site është në zgjedhjen e vetme e lexuesit dhe të rrezikut.

Unë ju inkurajoj që të kërkoni këshilla të përshtatshme apo përkujdesje mjekësore për çdo situatë apo problem që ju mund të keni, në veçanti veprimtaritë dhe ushtrimet e përshkruara në programet e trajnimit dhe artikujve në Professionalsoccercoaching.com mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të rezultojë në lëndime apo vdekje. Ju duhet të konsultoheni me një mjek i licencuar para se të marrin pjesë në ndonjë nga aktivitetet e përshkruara në Professionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com bën asnjë garanci se shërbimet e faqet e saj 'do të jetë i pandërprerë, të sigurt apo pa gabim. Professionalsoccercoaching.com nuk garanton saktësinë ose plotësinë e ndonjë informacion në, ose të jepet në lidhje me, faqen e saj. Professionalsoccercoaching.com nuk është përgjegjës për çfarëdo gabimi apo lëshimi, apo për rezultatet e marra nga përdorimi i një informacioni të tillë.

Ju kuptoni dhe bini dakord që çdo materiale dhe / ose të dhëna të shkarkuar ose është fituar ndryshe nëpërmjet përdorimit të faqet Professionalsoccercoaching.com është në diskrecionin tuaj dhe të rrezikut dhe se ju do të jetë vetëm përgjegjës për çdo dëm për vetë sistemin tuaj kompjuterik ose humbje të të dhënave që rezulton nga shkarkim i materialit të tillë dhe / ose të dhënave.

Ju pranoni të siguroj dhe të mbajë të pronarit dhe kontribuesit e Professionalsoccercoaching.com padëmshme nga çdo pretendim apo kërkesë, duke përfshirë edhe pagesat e avokatëve të arsyeshme ", të bërë nga ndonjë palë e tretë për shkak të ose që dalin nga përdorimin tuaj të Professionalsoccercoaching.com.