Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Seancat Video

ProfessionalSoccerCoaching siguron animacione për të shpjeguar stërvitje komplekse dhe seanca. Këto shoqërojnë diagramet dhe përshkrimet me shkrim për çdo stërvitje ose seancë. Ata ju lejojnë të merrni në detaje më të vogla se çfarë e bën seancën të punojë dhe të përgjigjet në çdo pyetje të pazgjidhura që mund të keni pasur me shikimin e prezantimit me shkrim vetëm. Videoja ka një shirit të navigimit që shfaqet në pjesën e poshtme të animacionit (duke ju lejuar të luani, ndaloni, ndaloni). Ju lutem vini re se të gjitha stërvitjet dhe sesionet nuk përfshijnë animacione, pasi ne po ndërtojmë ende këtë bibliotekë. Animacionet video shikohen duke përzgjedhur butonin e mëposhtëm në stërvitjet dhe sesionet të cilat kanë animacione të bashkangjitura.