Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Pajisje futbolli
Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Identifikohu
Regjistrohu


Bleni Puma.com

SSG-të e Posedimit Jo-Drejtues

Stërvitjet e futbollit në posedim jo-drejtues promovojnë parime të mira të posedimit dhe sulmit që mund të përdoren për të krijuar sulme efektive. 

Posedimi me Tempo (Barcelona)

Aftësitë e stërvitjeve të futbollit: Kalimi, Mbrojtja
Lloji: Ushtrim (stërvitje)
Mosha: 14
Faza e lojës: Sulmuar, Mbrojtur
Intensiteti (ngarkesa e punës): Medium

Stërvitni një ekip për të kontrolluar ritmin e posedimit dhe përvetësoni një formë të nevojshme për të mbajtur topin. Lojtarët në zonat qendrore mësojnë të lidhin fushën dhe të sigurojnë çelësat e lojës. Tranzicioni i trajnerit nga sulmi në mbrojtje dhe anasjelltas në një lojë të vogël, e cila përparohet në gola pas tranzicionit.

Zotërimi me Fitness Aerobic

Aftësitë e stërvitjeve të futbollit: Kalimi, Mbrojtja
Lloji: Ushtrim (stërvitje)
Mosha: 12
Faza e lojës: Sulmimi, Mbrojtja, Kalimi - (Def)
Intensiteti (ngarkesa e punës): i lartë

Ushtrim i bazuar në zotërim për të zhvilluar parimet e posedimit me një element të fitnesit aerobik të integruar në stërvitjen stërvitore. Intensiteti i aktivitetit mund të modifikohet për t'iu përshtatur natyrës së sesionit të trajnimit. Tranzicioni është gjithashtu i trajnuar në këtë seancë të veçantë.

Posedimi dhe Mbështetja me Tempo të Lartë (Mançester)

Aftësitë e stërvitjeve të futbollit: Kalimi, Mbrojtja
Lloji: Ushtrim (stërvitje)
Mosha: 14
Faza e lojës: Sulmuar, Mbrojtur
Intensiteti (ngarkesa e punës): i lartë

Zhvilloni aftësinë për të mbajtur zotërimin në një mjedis me ritëm të lartë. Zhvilloni vrapime përpara dhe njeriu i tretë vrapon për të mbështetur. Ky ushtrim kërkon gjithashtu ndërrime të shpeshta të lojës.

4vs4 (+2) Posedimi për Shpejtësinë e Lojërave

Aftësitë e stërvitjeve të futbollit: Kalimi, Mbrojtja
Lloji: Ushtrim (stërvitje)
Mosha: 14
Faza e lojës: Sulmuar, Mbrojtur
Intensiteti (ngarkesa e punës): Medium

Ushtrim posedimi me shumë drejtime me mbingarkesë për ekipin sulmues. Parimet e posedimit dhe sulmit duhet të zbatohen dhe të stërviten. Hapësira dhe lëvizja, këndet mbështetëse janë të gjitha të nevojshme në këtë lojë të vogël.