Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Dyqani Puma.com

Sulmet mbrojtësit dhe Mbarimi (Newcastle)

seancë

Sesioni: AO.104

Mosha: 12-Adlt Intensiteti: Mesatar
Koha: minuta 30 Pozicionet: 2,3,4,5,6
Lojtaret: 10 stërvitje stërvitje futbollit fushë Zona: 35x35 yrds

Objektivat e Ushtrimit

  1. Zhvilloni mbrojtje individuale në dhe rreth zonës 18yrd.
  2. Zhvillimi i grupit kolektiv (grup i vogël) që mbron në dhe rreth zonës 18yrd.
  3. Zhvilloni një njohuri për parimet e mbrojtjes në lojtarë.

Sesionet e mia

+

Lista e përzgjedhur: Favoritet

Ende nuk ka pëlqyer!

Share Kjo