Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Identifikohu
Regjistrohu


Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Mbrojtja e futbollit

Ushtrime dhe sesione të fokusuara në përmirësimin e teknikës individuale të mbrojtjes. Progresi në aktivitete të mbrojtjes së njëanshme.

Nënkategoritë

Soccer mbrojtur Drills 12-15yrs

Avancuar mbrojtja e praktikave të aftësive për lojtarët më të moshuar dhe të rriturit. Përfshirja e lojrave të vogla të futbollit të njëanshëm për të trajnuar teknikën / aftësinë e mbrojtjes në situata të kundërta.

1vs1 Mbrojtja - Niveli 2

1vs1 mbrojtur stërvitje për të dy shpinat e qendrës dhe shpinat e plota për të zhvilluar teknika të avancuara duke mbrojtur dhe aftësitë.

Mbrojtja e Grupit të Vogël - Niveli 2

Duke mbrojtur stërvitje që të përqëndrohet në ushtrimet e grupeve të vogla të mbrojtur dhe të mbajë për të mbrojtur në grupe në pjesë të veçanta të fushës.