Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Dyqani Puma.com

3 Mbarimi Hat Trick Ball (Mbarimi)

seancë

Sesioni: AO.002

Mosha: 12-Adlt Intensiteti: i ulët
Koha: minuta 20 Pozicionet: 7,9,10,11
Lojtaret: 6 + stërvitje stërvitje futbollit fushë Zona: 25x15 yrds

Objektivat e Ushtrimit

  1. Zhvilloni teknikat e përfundimit dhe të shtënimit nga distanca të ngushta.
  2. Zhvilloni kokën dhe teknikën e vullnetit.
  3. Zhvilloni reagime për të përfunduar dhe për të kapur instinktin.

Sesionet e mia

+

Lista e përzgjedhur: Favoritet

Ende nuk ka pëlqyer!

Share Kjo