Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

"Programe zhvillimi dhe ushtrime mësimore të bazuara
në metodologjinë moderne të stërvitjes dhe neuro-shkencës ".

BURIM PËR 25 + EPL DHE PRO COACHES

FA, USSF, SFA

Trajnimi i futbollistëve dhe trajnimi i futbollit

"Programe zhvillimi dhe ushtrime mësimore të bazuara
në metodologjinë moderne të stërvitjes dhe neuro-shkencës ".

UEFA PRO COACHES

HD VIDEO TUTORIALS & PDFS

500 + SESIONET E TRAJNIMIT

"Programe zhvillimi dhe ushtrime mësimore të bazuara
në metodologjinë moderne të stërvitjes dhe neuro-shkencës ".

Stërvitje të futbollit

HD VIDEO TUTORIALS & PDFS

500 + SESIONET E TRAJNIMIT

Soccer Fitness Drills


Soccer players need a combination of aerobic and anaerobic fitness due to the nature of the game and the fact that there is continuous movement with lots of short bursts of more intense activity. Some positions require higher levels of anaerobic fitness than others, some require more aerobic soccer fitness. A midfield player, is required to cover a lot of ground during a game and needs a good aerobic engine. A soccer striker on the other hand requires short bursts of repeated activity and requires more speed and anaerobic soccer fitness. Soccer players should be soccer players first and athletes second. This doesn't mean that their athletic areas of fitness, speed, strength, stamina etc. are not important, because they are, but skill and specifity and perhaps spirit are the most important. Aerobic soccer fitness determines the level at which you can take in and use oxygen to perform an activity. An activity like walking doesn't put much stress on your body and most people can cope with this aerobic activity. Aerobic activities are activities like jogging, where you can continue without getting too tired. You work at a rate which means you don't get completely fatigued or out of breath. Aearobic training will increase the level at which this fatigue takes place, and will make your heart and lungs more efficient for exercise. You will be able to run further and faster before getting tired. Anaerobic soccer fitness determines the level at which you can work at a high intensity. This usually means short bursts of activity, where you will often be out of breath. You are working at a level where your body cannot provide enough oxygen and your muscles need to get energy from glycogen. You can only work for a short time at this level before you get too fatigued and go into something called "oxygen debt". An examples of anaerobic exercise is sprinting. Anaerobic soccer training, will make your body more efficient at using glycogen as a stored fuel and also help it deal with oxygen debt. One effect of oxygen debt is the build up of lactic acid, which is felt when your legs for example, feel a burning sensation at the end of an intense long sprint. This lactic acid needs to be removed from muscles as quickly as possible and anaerobic training helps make your muscles more efficient at coping with lactic acid and better at removing waste products from muscles.

Sesionet e Fitness

Qarku i Aktivizimit / Rimëkëmbjes

Qarku i Rimëkëmbjes që mund të përdoret si pjesë e një sesioni rigjenerimi. Aktivitete që promovojnë shërimin fiziologjik dhe zvogëlojnë dhimbjen. ...

01-05-2018 Hits: 7584 Ushtrime Aktivizimi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Modelet e Kalimit dhe Lëvizjes

Ushtrimi dinamic kalimtar me vizion dhe ndërgjegjësim dhe skanim të inkorporuar. ...

27-04-2018 Hits: 10650 Kalimi dhe Lëvizja e SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Dynamic Warm-Up 2.0

Multi-faceted warm-up kombinuar dinamike shtrihen, proprioception dhe duel forca ushtrime. ...

26-04-2018 Hits: 9510 Drills warmup Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Aktivizimi (Mini)

Ushtrimi i nxehtesise dhe aktivizimit duke perdorur pajisjet baze per para-praktike ose para loje. Kryesisht përgatitja e trupit para ushtrimit.

18-04-2018 Hits: 6354 Ushtrime Aktivizimi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Kursi Crossover SAQ

Stërvitja e futbollit SAQ që zhvillon gatishmërinë në futboll. Zhvilloni kohën e reagimit, aftësitë e motorit për ekuilibrin, bashkërendimin, gatishmërinë e programuar dhe gatishmërinë e rastësishme. ...

11-04-2018 Hits: 7916 Stërvitjet Agility Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Detraining Effect

Hyrje Sezonet tipike të futbollit kanë periudha trajnimi intensive, ndeshje, turne dhe gjithashtu periudha pushimi në çfarëdo niveli të futbollit. Si trajnerë ne duhet të jemi të vetëdijshëm për efektet e trajnimit ...

12-02-2015 Hits: 8580 Aerobic Fitness Shkenca Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Drejtimin me topin dhe ajer

Teknikë dribling që mund të përdoret gjithashtu si një kondicionuar dhe stërvitje palestër nëse është e nevojshme. Running me trajnimin e teknikës së topit dhe gjithashtu kondicionimin specifik të futbollit. Mund të përdoret gjithashtu ...

16-07-2013 Hits: 19505 Aerobic Fitness Drills Ray Power - avatar Ray Power

Lexo më shumë

Kushtëzimi Me Dribbling

Ushtrim driblimi që përfshin kondicionimin në shkallë të ndryshme sipas dëshirës. Përmirësimi i driblimit, kthesës, aftësive të manipulimit të topit me kondicionimin specifik të futbollit. ...

15-07-2013 Hits: 16068 Aerobic Fitness Drills Ray Power - avatar Ray Power

Lexo më shumë

6 Ball Game (Aerobic)

Lojë e vogël e njëanshme duke u fokusuar në zhvillimin e Fitness Aerobic (High Intensity) dhe tranzicioni i menjëhershëm në sulm. Mbarimi është gjithashtu i trajnuar në reps të lartë pasi njësia mbrojtëse shpesh është në numër më të madh. ...

30-03-2012 Hits: 33926 Aerobic së SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Fitness shkallë (Aerobic)

Aktiviteti i kondicionit dhe kondicionimit përdoret për të zhvilluar kapacitetin aerobik dhe gjithashtu kapacitetin e pragut. Ushtrimi integron trajnimin teknik në stacione të përsëritura gjatë trajnimit të sistemeve të energjisë aerobe. ...

12-02-2012 Hits: 33705 Aerobic Fitness Drills Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Zotërimi i Drejtimit me Synimet (Hig ...

Ushtrimi i rregullt me ​​drejtimin ku lojtarët duhet të punojnë në një mjedis me intensitet të lartë. Zhvillimi i kapacitetit aerobik në një skenar të vogël të njëanshëm. ...

20-11-2011 Hits: 29076 Aerobic së SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Fitness Tranzicionit (Aerobic Lartë)

Zhvilloni një aftësi ekipe për të punuar në intensitet mesatar në intensitet të lartë për periudha të qëndrueshme. Ky stërvitje posedon sistemet aerobike dhe lactate për të nxitur një mbingarkesë trajnimi që përsëritet ...

20-11-2011 Hits: 27574 Aerobic së SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Lexo më shumë

Numbers Up Transitions me Kushtëzimi ...

Zhvillimi i zotërimit dhe krijimi i mundësive për shënimin e qëllimeve në situatat e numrave. Gjithashtu, trajnoni një ekip të aftë për të punuar me intensitet të lartë për periudha të qëndrueshme dhe për të rritur kapacitetin e ndërmjetëm aerobik të lojtarëve.

10-11-2011 Hits: 18474 Aerobic së SSG TonyDeers - avatar TonyDeers

Lexo më shumë