Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Pajisje futbolli
Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Identifikohu
Regjistrohu


Bleni Puma.com

Titull

Stërvitje dhe ushtrime për drejtimin e futbollit për trajnimin e teknikës dhe zbatimit korrekt të drejtimit.  Drejtimi i Pikave kryesore të stërvitjes

Nënkategoritë

Stërvitjet e Kreut të Futbollit 12-15 vjeç

Stërvitje dhe seanca drejtuese të futbollit për futbollistët e nivelit të mesëm. Lojëra drejtimi dhe stërvitje drejtimi për aftësitë dhe teknikat e drejtimit të drejtimit. Praktikat e kundërshtuara zhvillohen në teknikën e zërit.