Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Pajisje futbolli
Kërko - Etiketat
Kërkimi - Përmbajtja
Identifikohu
Regjistrohu


Bleni Puma.com

Stërvitjet e Kalimit të Futbollit

Stërvitjet e kryqëzimit të futbollit dhe ushtrimet e kalimit për trainimin e të gjitha llojeve të kryqëzimeve në futboll. Kalimi i pikave kryesore të stërvitjes

Nënkategoritë

Stërvitjet e Kalimit të Futbollit 12-15 vjeç

Ushtrime dhe ushtrime të kalimit të ndërmjetëm. Zhvillimi i mëtejshëm i bazave të teknikave të kalimit të futbollit dhe llojeve të ndryshme të shërbimit në praktikat e aftësive dhe stërvitjet e kundërta. Përfshirja e lojërave të vogla dhe kalimi nën presion.

Qarqet teknike të kryqëzimit dhe përfundimit - Niveli 3

Kalimi dhe mbarimi i praktikave dhe ushtrimeve të aftësive që përfshijnë ushtrime shtesë të aftësive me teknikën e kryqëzimit në një format qarku.

Stërvitjet e Kalimit të Futbollit 15-Adlt

Kalimi i stërvitjeve dhe ushtrimeve të futbollit për trajnerë të përparuar dhe lojtarë të rritur. Zakonisht në lojëra të kundërta të njëanshme dhe me kushte të vendosura në praktikat dhe ushtrimet e aftësive.