Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Kërkimit - Tags
Kerko - Përmbajtja
Pajisjet e Futbollit
Dyqani Puma.com

Posedimi 7vs7 me GKS

seancë

Sesioni: WU.013

Mosha: 12-Adlt Intensiteti: Mesatar
Koha: minuta 10-15 Pozicionet: ALL
Lojtaret: 16 + stërvitje stërvitje futbollit fushë Zona: 60x40 yrds

Objektivat e Ushtrimit

  1. Përgatitja për një lojë lojtarët nga temperatura bazë e trupit në rritje.
  2. Puna ekipore dhe Mbështetje (Posedimi).
  3. Ritmi i Luaj dhe përkrahje.